Vintrie

Vi har fått i uppdrag att uppföra sju radhus fördelat på tre huskroppar i Vintrie utanför Malmö.