Vintrie

Vi har fått i uppdrag att uppföra sju radhusfördelat på tre huskroppar i Vintrie utanför Malmö.