Tjänster

Vi hjälper dig med

  • Projekteringsledning
  • Projektledning
  • Ekonomisk styrning i byggprojekt
  • Framtagning utav kalkyler
  • Bas U samt P
  • Arbetsmiljöansvar
  • Kontrollansvarig med N + K  behörighet
  • Byggledning