Restaurang Standard

På uppdrag av fastighetsägaren av Hansa byggde vi om en restaurang. Det nya konceptet togs fram av RumRum.

Restaurang Standard
Restaurang Standard
Restaurang Standard
Restaurang Standard
Restaurang Standard
Restaurang Standard