Landsdomaren

Landsdomaren, Lund

Tosteberga Byggkonsulter AB har fått förtroendet att uppföra ett bostadshus i 9 våningar i Lund. Beställare är Fidali AB. I detta uppdrag ingår att Tosteberga Byggkonsulter AB skall upprätta kompletta handlingar för projektet och sedan driva det som ett CM projekt. Projektering pågår just nu och byggstart är beräknad till nov-2018. Färdigställande tid är beräknad till sommaren 2020.