Labben

På uppdrag av Brf Klosters Fälad leder vi projekteringen och uppförandet av ett nytt lägenhetshus med 22 lägenheter.