Kv Sjöscouten

Kv Sjöscouten

På uppdrag av MKB leder vi projekteringen av kv Sjöscouten i Limhamn tillsammans med BAB Bygg. Detta kvarter börjar byggas hösten 2018 och ligger ända nere vid kajkanten. Det blir ett kringbyggt kvarter med innergård och 6-8 våningar. Det finns även 10 radhus med två våningar. Totalt 84 lägenheter. Inflyttning blir under 2019/2020.