Hansa Compagniet

Restaurang Tablón

På uppdrag av HEA Areim har vi byggt en ny restaurang på Hansa.

Shoppingcenter i Malmö Hansa compagniet

Hansa Kv. Lybeck & Stadt Hamburg har vi sedan 2015 arbetat med:

Byggledning
Arbetsmiljöansvar
Logistikansvar