Exakta

Exakta

På uppdrag av Wihlborgs Fastigheter renoverar vi en fastighet för Exakta. Fastigheten byggs om för att passa Exaktas behov för produktion och kontor. Produktionen flyttar in i januari 2019. I oktober flyttar huvudkontoret in i samma fastighet. Man slår då ihop fyra enheter som varit utspridda i Malmö och bilder en stor enhet.