Burlövs Bostäder

Burlövs Bostäder & Socialförvaltningen

Vi har fått i uppdrag av Burlövs Bostäder att renovera en lokal som tidigare har varit en bank. Lokalen kommer sedan Socialförvaltningen att flytta in. I detta projekt har vi lett projekteringen och kommer även att leda ombyggnationen,