Burlövs Bostäder

Burlövs Bostäder & Socialförvaltningen

Vi har fått i uppdrag att renovera en lokal som tidigare har varit en bank. Lokalen kommer sedan Socialförvaltningen att flytta in i.