House key on a house shaped keychain resting on wooden floorboards concept for real estate, moving home or renting property

Brf. Henriksgården

Bostadsrättsförening i Lomma.

Brf. Henriksgården området som nu redan tagit steget in i framtiden.

I denna förening har vi de senaste åren varit projektledare för bla.

  • Byte av tegelbalkar
  • Byte av hängrännor/stuprör,
  • Isolering av vindar mm.

Lomma